Bezpieczni seniorzy

(fot. 123rf)
dziadki-na-lawce
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Poprawa bezpieczeństwa seniorów to główny temat otwartej debaty, która odbędzie się 12 maja w Lubartowie.

Spotkanie rozpocznie się 12 maja o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie. Wezmą w nim udział przedstawiciele Policji, samorządu, instytucji pomocowych i oświatowych oraz organizacji pozarządowych. Celem debaty jest pogłębienie diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób starszych. Spotkanie pozwoli również na wymianę informacji między policją a mieszkańcami  o istniejących zagrożeniach, co pozwoli na wspólne wypracowanie metod eliminacji zdiagnozowanych problemów.
Debata jest kontynuacją działań koordynujących pracę policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Organizatorami debaty są Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie i Burmistrz Miasta Lubartów.


https://www.facebook.com/UbezpieczeniaLubartowMP/


Comments are closed.