Chcą budżetu obywatelskiego

konferencja budżet
foto facebook Anny Gryty
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Grupa radnych w Lubartowskiej Radzie Miasta chce aby w Lubartowie wprowadzono budżet obywatelski.

Jak poinformowali Andrzej Zieliński, Jakub Wróblewski, Kazimierz Majcher, Jerzy Tracz i Jan Ściseł  przedłożyli już przewodniczącemu rady stosowny projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta. Radni przy wsparciu Miasta Obywatelskiego Lubartów, które deklarował na konferencji Anna Gryta chcą, aby przewodniczący Jacek Tomasiak skierował go pod obrady Rady Miasta Lubartów, niezwłocznie po uzyskaniu podpisu radcy prawnego zatrudnionego do obsługi Rady Miasta.

Według propozycji radnych budżet obywatelski miałby stanowić 1% dochodów własnych Miasta. Środki finansowe na jego realizację na każdy rok budżetowy określać ma Burmistrz Miasta Lubartów po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Lubartów. Jest to tyle ciekawe, że Janusz Bodziacki nie jest zwolennikiem budżetu obywatelskiego o czym mówił m.in. w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi.

Propozycje jego wykorzystania byłyby projekty zgłaszane przez mieszkańców. Inwestycyjne i nie inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych samorządu miasta, realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Lubartów. Z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w oświatowych i żłobków. Propozycje projektów będą mogli zgłaszać mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Lubartowa, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. Ich propozycję musiałoby poprzeć, co najmniej 25 uprawnionych osób.

Budżet Obywatelski miałby zacząć funkcjonować Lubartowie od przyszłego roku.

 

 

 

 

 
Comments are closed.