Wygraj nowy piórnik na nowy rok szkolny

(fot. Valentina Yachichurova)
(fot. Valentina Yachichurova)
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Narysuj, namaluj, wyklej przygodę wakacyjną. Prawdziwą, wymyśloną lub wymarzoną i prześlij na adres redakcji.

„Przegląd Lubartrowski” i sklep „U Wiktora” oglaszają konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Moja wakacyjna przygoda”. Wystarczy w dowolnej technice wykonać rysunek w formacie A4 i przesłać go do 17 sierpnia na adres redakcji:
„Przegląd Lubartowski”
skr. Pocztowa 39
21-100 Lubartów
Wśród wszystkich nadesłanych prac rozlosujemy dwa piórniki z pełnym wyposażeniam ufundowane przez sklep z artykułami szkolnymi i zabawkami „U Wiktora” mieszczącego się w Lubartowie przy ul. Jana Pawła II 3.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „MOJA WAKACYJNA PRZYGODA”

§1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest miesięcznik Przegląd Lubartowski.
2. Adres Organizatora:
skr. Pocztowa 39
21-100 Lubartów
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci.
§ 3 Temat Konkursu
„Moja wakacyjna przygoda”.
§ 4 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę.
§ 5 Pozostałe ustalenia
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko na papierze formatu A4, dowolną techniką.
2. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podać adres zamieszkania i ew. adres e-mail.
3. Prace należy przesyłać na adres: Przegląd Lubartowski, skr. pocztowa 39, 21-100 Lubartów z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.
4. Termin składania prac upływa z dniem 17 sierpnia 2015 r.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać w oddzielnych kopertach kilka prac.
6. Organizator konkursu wśród wysztkich nadesłanych prac spełniających warunki rozlosuje 2 nagrody.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Lubartowskiego” i w serwisie www.przegladlubartowski.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac. Uczestnik konkursu oraz jego przedstawiciel oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.
9. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.


OC AC Lubartów


Comments are closed.