Lubartów już we wrześniu wystąpi ze Związku Komunalnego?

wspolny_lubartow_radni

Część radnych Lubartowa chce, żeby Lubartów wystąpił jeszcze w tym roku ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Decyzja ma zapaść na najbliższej sesji rady miasta.

Pod wnioskiem o wystąpieniu ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, który trafił już do Urzędu Miasta, podpisali się radni Wspólnego Lubartowa. Uchwała ma być rozpatrywana jeszcze w tym miesiącu na sesji Rady Miasta.

– Po dwóch latach widzimy, że Związek kompletnie nie radzi sobie z problem śmieci, a sprawy związane z budową sortowni idą nieudolnie – mówili dzisiaj podczas konferencji, jaka odbyła się w lubartowskim magistracie.

Radni przygotowali projekt uchwały o wystąpieniu ze związku. To jednak nie wszystko. Na tej samej sesji chcą  zaproponować uchwałę o podpisanie umowy między Miastem Lubartów a ZKGZL brzmiącej niemal identycznie, jak ta, jaką związek podpisał z Lublinem.

– Umowa jaką związek podpisał z Lublinem daje o wiele większe możliwości kontroli budowy sortowni Lublinowi niż mają obecnie radni miejscy – mówił Jacek Tomasiak, przewodniczący Rady Miasta. Urzednicy z Lublina mogą na każdym etapie żądać wejścia na budowę. Związek musi informować Lublin o każdej zmianie w inwestycji – dodaje.

Tomasiak jest zaskoczony samą treścią umowy, jaką związek podpisał z Lublinem. Okazuje się, że za jednorazowe dofinansowanie kwotą około 10 mln zł do budowy sortowni, władze Lublina zapewniły sobie wykorzystanie mocy sortowni na poziomie ponad 70%, tylko na potrzeby śmieci dostarczanych przez nich.

Tymczasem, jak wyliczyli radni, koszty, jakie ponosi miejski budżet Lubartowa obecnie są zbyt duże. Tylko w 2015 roku z miejskiej kasy na konto Związku ma trafić ponad 1,6 mln zł.

– To spowoduje, że tak naprawdę mieszkańcy za śmieci płacą zbyt dużo – mówił Grzegorz Gregorowicz. Chcemy obniżyć te kwoty – dodał.

Radni na wrześniowej sesji chcą podjąć uchwałę w której zobowiążą burmistrza Lubartowa do podpisania umowy ze Związkiem wzorowanej na tej podpisanej z Lublinem. Zmienić mają się tylko dwie istotne kwestie. Radni proponują by miasto jednorazowo dofinansowało budowę sortowni kwotą 2 mln zł, za co związek zobowiąże się udostępnić 20% mocy przerobowych sortowni na potrzeby Miasta Lubartowa.

– Jesteśmy radnymi wybranymi przez mieszkańców Lubartowa i to w ich imieniu powinniśmy podejmować korzystne dla nich decyzje – mówił Jacek Tomasiak. Ta decyzja pozwoli na obniżenie kosztów śmieci dla naszych mieszkańców- dodał.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.