Szpital ciepły i ładny – personel odznaczony medalami

szpital medale -9
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana ponad 700 okien i 17 drzwi, ocieplenie dachu kuchni oraz stropodachu budynku głównego.

W lubartowskim szpitalu podsumowana został termomodernizacja budynków szpitala, zrealizowana w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lubartowskim”. Spotkanie podsumowujące było też okazją do wręczenia medali za długoletnią służbę dla grupy 16 pracowników szpitala.

Prace trwały od 3 czerwca do 30 września br., a całkowity koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Prace objęły m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę ponad 700 okien i 17 drzwi, ocieplenie dachu kuchni oraz stropodachu budynku głównego. Roboty termomodernizacyjne wykonała lokalna firma Pol -Bud Morawski z siedzibą w Chudowoli a dofinansował je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mówił starosta Fryderyk Puła.

W ramach projektu wykonano roboty nie tylko w szpitalu. Nieco mniejsze inwestycje prowadzone były w trzech innych jednostkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Zespole Szkół nr 2 przy ul. Chopina 6, Powiatowym Młodzieżowy Domu Kultury w Lubartowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju

W dalszej części spotkania Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik odznaczył przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami za długoletnią służbę pracowników szpitala. Złote medale otrzymali: Anna Bisak, Lidia Ciechan, Jerzy Dziduch, Jolanta Janikowska, Witold Kubiczek, Lucyna Lato, Urszula Makuch, Urszula Matyjaszczyk, Marek Pikul, Krystyna Szalast, Anna Zielińska. Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Wojciech Dzierżak, Adela Marzęda, Małgorzata Stefańczyk, natomiast medalem brązowym: Marzena Faraj i Przemysław Mitura.

Starosta Fryderyk Puła złożył wyrazy uznania pracownikom służby zdrowia SPZOZ za ich długoletni trud i poświęcenie dla pacjentów. Podkreślił jak ważny jest to zawód, obciążony wieloma trudnymi sytuacjami, z którymi zarówno lekarze,wręczył również 27 pracownikom listy gratulacyjne. Wyróżnienia te otrzymali : Abramczyk Jolanta, Bordzoł Elżbieta, Choina Halina, Cybul Barbara, Czerwińska Małgorzata, Danielkiewicz Lila, Dudzik Ewa, Góźdź Małgorzata, Iwanek Bogusława, Janicki Konrad, Jaszcz Anna, Jemielniak Małgorzata, Jesionek Katarzyna, Kędzierska Dorota, Kowalczyk Katarzyna, Lar Dorota, Mazurek Halina, Mierkiewicz Małgorzata, Mucha Zofia, Osińska Anna, Potocka Aneta, Praczyk Małgorzata, Puła Urszula, Rogowska Jolanta, Sagan Marta, Walczyna Wojciech, Wisiecka Elżbieta, Zdunek Krystyna.
Comments are closed.