Wspólne posiedzenie komisji Radnych w Niedźwiadzie

dokumenty
dokumenty
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Radni Gminy Niedźwiada na wspólnej komisji będą obradować już czwartek. Czym się zajmą? Sprawdź

IX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

4. Zapoznanie Komisji:

4.1 z uchwałą składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2016 rok.
4.2 z uchwałą składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia


OC AC Lubartów


Comments are closed.