Sprawdź czy musisz stawić się na komisję wojskową?

komisja wojskowa

W dniach od 15 lutego do 15 marca na terenie Powiatu Lubartowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Chodzi o zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – tłumaczy Andrzej Trojak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie orzekała w budynku PMDK w Lubartowie przy ulicy Szaniawskiego 64.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej, za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Kwalifikacja obejmie:

– mężczyzn urodzonych w 1997 roku,

– mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby (mężczyzn i kobiety) urodzone w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B).

– osoby (mężczyzn i kobiety) urodzone w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały przez – powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 29 kwietnia br.,

– kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.


https://www.facebook.com/nzozanamed/


Comments are closed.