RCEZ pod patronatem wyższej uczelni

P1210234

Pod koniec czerwca Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podpisało umowę patronacką z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Umowę podpisali: Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI oraz dr hab. Mirosław Jarosz, prof. nadzw. WSEI – Rektor WSEI w Lublinie. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowała Dyrektor Hanna Borzęcka.

Podczas wizyty w Lubartowie Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowali: Arkadiusz Małek – Prodziekan WSEI i Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji.

Uczelnia zgodnie z treścią porozumienia obejmie patronatem klasy Technikum Zawodowego w zawodach technik mechanik i technik ekonomista.

Objęcie patronatem to szansa na wspieranie przez WSEI wszystkich inicjatyw naszej szkoły zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów oraz nauczycieli, poszerzania wiedzy i podnoszenia efektów kształcenia. Współpraca umożliwi nam korzystanie z laboratoriów naukowo-badawczych uczelni, a zainteresowanym uczniom dołączenie do studenckich kół naukowych oraz udział w bezpłatnych zajęciach tematycznych w formie warsztatów, treningów i kursów – mówi Hanna Borzęcka, Dyrektor RCEZ w Lubartowie.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.