Spotkanie opłatkowe oraz Zarząd Powiatowy strażaków ochotników

1osp

W czwartek o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubartowie.

Fryderyk Puła – Prezes Zarządu otworzył obrady i powitał zebranych. Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Podkański podsumował zakupy sprzętu dla jednostek OSP w roku 2016, a następnie dh Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie omówił pogarszającą się współpracę Komendy Głównej PSP oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przebieg projektu z udziałem środków funduszy europejskich zakupu 43 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP woj. lubelskiego.

Po zakończeniu obrad wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe. W nastój świąteczny wprowadził słowem kapelan strażaków ks. Stanisław Rząsa. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego i przy muzyce kolęd strażacy ochotnicy i goście połamali się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli również wójtowie gmin powiatu lubartowskiego oraz druhowie prezesi jednostek OSP z terenu powiatu.


https://www.facebook.com/nzozanamed/


Comments are closed.