Marian Starownik: Po 25 latach samorządów zaczynamy się niepokoić

starownik_marian
starownik_marian
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

Marian Starownik, były Wicewojewoda
Te propozycje zaczynają być bardzo groźne dla samorządów. Jeśli mówi się o likwidacji, w gminach powyżej 10 tys. mieszkańców, jednomandatowych okręgów wyborczych. Jeśli mówi się, że nie będzie można wystawiać kandydatów z komitetów wyborczych a tylko z opcji politycznych. Jeśli mówi się, że kadencja wójta, burmistrza ma być ograniczona do dwóch działając wstecz. Myślę, że trzeba o tym rozmawiać, żeby tak się nie stało, że pewnego dnia zostaną wyciągnięte te propozycje i bez żadnych konsultacji zostaną w nocy uchwalone, rano przez Senat przyjęte, a w nocy przez Prezydenta podpisane i staniemy przed faktem dokonanym. Dzisiaj się samorządy obskubuje z kompetencji. Urząd Marszałkowski stracił już nadzór nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Trzeba powiedzieć, że po tych 25 latach samorządów zaczynamy się niepokoić, jakie będą ich dalsze losy.

Wypowiedź podczas spotkania inauguracyjnego Lubartowskiego Forum Samorządowego, które odbyło się 25 marca w Lubartowie.


OC AC Lubartów


Comments are closed.