Poczekają jeszcze na gaz w swoich miejscowościach

gaz

Mieszkańcy Annoboru, Wandzina Trzcińca i Majdanu Kozłowieckiego dłużej poczekają na budowę gazociągu. Ostatni przetarg na tą inwestycję został unieważniony przez Gminę Lubartów.

Budowa sieci gazowej w tych miejscowościach ciągnie się od kilku lat. Część środków ma pochodzić z budżetu Lublina na mocy porozumienia Gminy Lubartów i Urzędu Miasta Lublin, które korzysta w wysypiska śmieci w Rokitnie. Gmina kolejny raz bezskuteczni starała się wyłosić wykonawce tej inwestycji. Niestety i tym razem się to nie udało. Jeszcze kilka dni temu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gmina poinformowała, że do przetargu przystąpiły dwie firmy. Kilka dni po tym pojawiła się informacja, że przetarg został unieważniony. Chodzi o pieniądze. Oferty zaproponowane przezfirmy biorące udziała w przetargu były znacznie wyższe niż budżet przeznaczony na tą inwestycję.
Największy problem mają rodziny, które w tym roku planowały wprowadzenie się do nowych mieszkań, których w tych okolicach powstaje dość dużo i są na etapie wyboru sposobu ogrzewania nieruchomości.
Ogłoszony został już kolejny przetarg. Termin składania ofert upływa 16 czerwca. W porównaniu do poprzednich postępowań w obecnym startować mogą wykonawcy którzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji w kwocie co najmniej 400 tys. zł. To z kolei pozwoli na start potencjalnie większej ilości wykonawców, a tym samym oferty mogą być korzystniejsze cenowo dla samorządu. Planowana inwestycja zakłada budowę 108 przyłączy od miejsca włączenia w Łucce Kolonii do miejscowości Trzciniec. Ten fragment gazociągu ma być wykonany do 30 listopada br. Kolejne 136 od włączenia do sieci gazowej w Nowodworze Piaski do Miejscowości Annobór, Majdan Kozłowiecki, Wandzin i Trzciniec zrealizowany ma być do 30 maj przyszłego roku.
Comments are closed.